Motorische ontwikkeling van 0-2 jaar

In de eerste 2 jaar van het leven van jouw kind gebeurt er heel veel op motorische gebied. Jouw pasgeboren baby groeit op tot een eigenwijze peuter. Er worden een tal aan motorische vaardigheden of vroegmotorische mijlpalen doorlopen.

Wat merk jij?

 • Jouw kind lijkt lui

 • Jouw kind doet langer over het aanleren van motorische vaardigheden, zoals omrollen of kruipen

 • Motorische vaardigheden lijken later doorlopen te worden in vergelijking met andere kinderen

 • Jouw kind is gefrustreerd omdat de cognitieve of emotionele ontwikkeling niet meer past bij de motorische ontwikkeling

Hieronder een overzicht met de motorische mijlpalen en de normale range waarin deze vaardigheden eigen gemaakt worden:

 • Omrollen van rug naar buik – 4-6 maanden
 • Omrollen van buik naar rug – 4-8 maanden
 • Voorwerp grijpen danwel vasthouden – 5-7 maanden
 • Tijgeren – 5-10 maanden
 • Los zitten – 6-11 maanden
 • Kruipen/billenschuiven – 7-13 maanden
 • Los lopen – 10-20 maanden

Motorische ontwikkeling gebeurt in sprongen, net als de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de groei. Deze verschillende ontwikkelingen wisselen elkaar vaak af en gebeuren niet allemaal gelijktijdig. Naast alle grof motorische vaardigheden ontwikkelen zich ook de fijn motorische vaardigheden, waarbij een baby steeds meer een voorwerp kan manipuleren in één of twee handen en uiteindelijk de pincetgreep leert.

Zoals je kunt zien is er een grote range waarbinnen motorische ontwikkeling nog normaal is. Je hoeft je vaak dus minder zorgen te maken dan het lijkt. Mocht je vragen hebben over of twijfelen aan de motorische ontwikkeling van jouw kind, neem dan contact op met Weeda van den Berg fysiopraktijken voor een afspraak bij de kinderfysiotherapeut.

Tijdens de intake bij de kinderfysiotherapie wordt eerst jouw vraag of probleem besproken en mocht deze de motorische ontwikkeling betreffen, dan kan er de sessie daarop een motoriektest afgenomen worden voor kinderen tot 18 maanden. Het betreft dan de AIMS. Door middel van observatie van jouw kind wordt een aantal punten ingevuld en daaruit rolt een score. Deze score zegt iets over de motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes

Wanneer deze test is afgenomen, neemt de kinderfysiotherapeut na de test de uitslag met je door. Mocht hierbij sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling dan kan oefentherapie i.c.m. adviezen en oefeningen voor thuis goed ingezet worden om deze te verbeteren.

Mocht je vragen hebben over of twijfelen aan de motorische ontwikkeling van jouw kind, neem dan contact op met Weeda van den Berg fysiopraktijken voor een afspraak bij de kinderfysiotherapeut.

Bronvermelding

Empelen, R., Hartman, A. & van der Sanden, R. N. (2013). Kinderfysiotherapie. Elsevier Gezondheidszorg.