Logopediepraktijk Stefanie van Genderen

Komt uw kind bij de fysiotherapeut voor SI-therapie? Dan kan het zo zijn dat logopedie nodig is. Wanneer informatie via de zintuigen niet goed binnenkomt, niet goed wordt verwerkt of niet goed wordt gekoppeld aan andere informatie, kunnen er naast motorische problemen ook problemen ontstaan in o.a. de spraak-taalontwikkeling en het eten en drinken.

Voor welke problemen kun je nog meer naar een logopedist?

  • Spraakontwikkeling

  • Taalontwikkeling

  • Beginnend stotteren

  • Afwijkende mondgewoonten

In onze praktijk werken wij samen met de fysiotherapeut om de behandeltrajecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met spraak-taalstoornissen, eet- en drinkproblemen, het Syndroom van Down en kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Naast de raakvlakken op het gebied van de sensorische informatieverwerking, zijn er ook raakvlakken op het gebied van ademhaling en stemgebruik. De logopedist leert u een juiste ademhaling, houding en stemgebruik aan, om in het dagelijks leven optimaal te functioneren.

Voor meer informatie en om uw kind aan te melden, verwijzen wij u graag door naar onze website https://www.lpsg.nl/.