Longcovid & hestelzorg bij kinderen

Corona komt bij kinderen en jongeren minder vaak voor en worden ze er over het algemeen minder ziek van. Echter is er een kleine groep kinderen (zo’n 300-400 kinderen in Nederland) die wel ernstig ziek wordt en/of langdurige klachten houdt (Long Covid). Kinderen met onderliggende pathologie worden over het algemeen niet zieker van corona, ook niet wanneer zij medicatie gebruiken. Bij kinderen met obesitas verloopt corona mogelijk wel ernstiger dan bij gezonde kinderen. Met name wanneer er sprake is van een aan obesitas gerelateerde aandoening, zoals type 2 diabetes. De langetermijnklachten van corona bij kinderen en jongeren zijn vaak vermoeidheid, benauwdheid, concentratieverlies, verlies van conditie en problemen met de prikkelverwerking. Hierdoor kunnen kinderen uitvallen bij school en/of sport en spel. Het kan het dagelijks leven behoorlijk ontwrichten.

Wat merk jij?

  • Jouw kind klaagt over vermoeidheid

  • Jouw kind kan niet volledig naar school

  • Jouw kind lijkt prikkelbaarder, somber of emotioneler dan voordat hij/zij corona heeft gehad

  • Jouw kind lijkt minder energie te hebben

  • Jouw kind lijkt zich te isoleren en is minder geneigd om actief te zijn

Wat merkt jouw kind?

  • Ik ben heel erg moe sinds ik corona heb gehad

  • Ik heb hoofdpijn sinds ik corona heb gehad

  • Ik kan niet meer volledig naar school of meedoen met sport zoals ik graag wil

  • Ik wil minder graag met vriendjes/vriendinnetjes afspreken sinds ik corona heb gehadOok kinderen kunnen aanspraak maken op de Long Covid herstelzorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Tijdens de intake zal besproken worden tegen welke klachten uw kind aanloopt, waarna in ieder geval testen voor kracht en conditie afgenomen zullen worden. Vervolgens zal een behandelplan besproken worden. De behandeling bestaat voornamelijk uit het optrainen van kracht en conditie. Conditie wordt anaerobe getraind, omdat kinderen op deze manier vaak spelen. Duurtraining heeft bij kinderen vaak minder zin. Daarnaast kunnen andere klachten zoals prikkelverwerkingsproblemen, concentratieproblemen, stress gerelateerde klachten, hoofdpijn etc. in kaart gebracht en eventueel behandeld worden. Het doel van de behandeling is volledige hervatting van sport en school zoals u en uw kind gewend zijn. Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact op met Weeda van den Berg fysiopraktijken 0181-390086 https://weedavandenberg.nl/contact/

Bronvermelding

Empelen, R., Hartman, A. & van der Sanden, R. N. (2013). Kinderfysiotherapie. Elsevier Gezondheidszorg.

Home | PostCovid NL. (z.d.). https://www.postcovidnl.nl/

Toelichting bij het dashboard. (z.d.). https://covidkids.nl/dashboard/

LongCOVID-onderzoek. (z.d.). https://longcovid.rivm.nl/kinderen

Bronvermelding

Empelen, R., Hartman, A. & van der Sanden, R. N. (2013). Kinderfysiotherapie. Elsevier Gezondheidszorg.